Hanna

Monopoli-pelin pelilauta ja -nappuloita.

Ratkaistaan: Energiaratkaisujen pelillistäminen

Energiatalous on kuluvana vuotena osoittanut oikukkuutensa ja ennakoimattomuutensa. Alasta, joka on yksi eniten dataa kerryttävä, on riskien toteutumisen odotteen ja vaihtoehtojen runsauden myötä kehkeytynyt paradoksi. Ajatusvääristymäänsä klikkiytynyt päätöksentekijä saattaa ajautua umpikujaan. Voisiko energiaratkaisujen pelillistäminen olla ratkaisu?

Viivadiagrammi, kuvituskuva.

Ratkaistaan: Mittaamalla parempia tuloksia

Tutkimuksen ja opetuksen olennaista antia ovat julkaisut. Informaatiosisällön lisäksi ne vaikuttavat myös korkeakoulun saamaan valtionrahoitukseen. Siis mitä useampia julkaisuja, sitä enemmän uskottavuutta ja euroja opetukseen ja tutkimukseen. Panostetaanko tähän merkitykselliseen osa-alueeseen – ja mitataanko sitä?

Osallistujia koulutuksessa istumassa pöytien ääressä, tilan etuosassa kouluttajat Markus Silaste ja Matti Vahtera.

Asiakaskokemus on aina oikeassa

Verkkokauppa 2.0 -projektin järjestämässä koulutuksessa perehdyttiin voittavan asiakaskokemuksen luomiseen verkkokauppaympäristössä. Tilaisuus pidettiin SAMKin Porin kampuksella, vetäjinään Markus Silaste ja Matti Vahtera Different Oy:stä.

Veitsi ja haarukka sekä raaka-aineita keltaisella taustalla.

Ratkaistaan: Ohjelmistorobotiikka avuksi vähentämään ruokahävikkiä

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) on nykyään yhä enemmän ja enemmän käytetty tekniikka rutiiniluonteisten tehtävien tekemisessä. Ohjelmistorobotiikkajärjestelmät käyttävät erilaisia tietojärjestelmiä samoin kuin normaali käyttäjä tekisi, ja niiden avulla pystytään automatisoimaan erilaisia tietotyön työnkulkuja. Käytännössä aika usein ”robotille”, joka on siis käytännössä yksi tietokone robotiikkaohjelmineen, opetetaan prosessi tekemällä se ohjelmaan kuten käyttäjä tekisi sen. Robotiikkaohjelmistojen avulla voidaan käyttää myös laajasti muun muassa rajapintoja ja tietokantoja, joiden käyttöä nämä järjestelmät tukevat laajasti.

Rahtilaiva merellä, ylhäältä päin kuvattuna.

Datalla on monta käyttöä

Dataa voidaan käyttää monella tavalla liiketoiminnan tukemiseen. Vaikka data-asiat ovat teknisen alan asiantuntijoille selkeitä, on datan roolin kauppatieteissä vielä varsin uutta. Dataliiketoiminnan tutkimus yhdistää datatieteen ja liiketaloustieteen.

A hand holding a mobile phone.

Verkkokauppa elää markkinoinnista ja teknologiasta

Verkkokauppa 2.0 -hanke järjesti digitaalisen markkinoinnin ja asiakashallinnan koulutuksen SAMKin Rauman kampuksella 20.4.2022. Eetu Karppanen (Kuinka Agency) puhui verkkokaupan markkinoinnista ja Googlen mahdollisuuksista verkkokaupan kasvattajana ja Emma Lindqvist (LM Someco) some-markkinoinnin suunnitelmallisuudesta, tehokkuudesta ja mittaamisesta. Luentojen jälkeen Emma Lindqvist piti sosiaalisen median työpajan osallistujille.

Map application on a laptop screen.

Ratkaistaan: Isokroni-kartasta ratkaisu matkailualan yritysten saavutettavuuden mittaamiseen

Satakunnassa monet matkailuyritykset sijaitsevat kaupunki- ja asuinalueiden ulkopuolella, mikä asettaa haasteita yrityksen saavutettavuudelle. Yrityksien voi olla vaikea arvioida omaa saavutettavuuttaan – tilanteen älykkäästä tutkimuksesta voisi kuitenkin olla hyötyä esim. viime aikoina yleistyneen pyörämatkailun kasvaessa. Yksi hyödyllinen menetelmä kuvaamaan kohteen saavutettavuutta on rakentaa isokroni-karttoja eri kulkumenetelmistä.

Kuvituskuva, mieshenkilö tablettilaite kädessään.

Digiraivaajat-koulutuksista avaimia prosessiajattelun kehittämiseen

Digiraivaajat-hankkeessa toteutetaan uudenlainen koulutuskokonaisuus, jossa yritysten työntekijät ja johto oppivat yhdessä etsimään liiketoiminnan merkittävimpiä kehittämiskohteita prosessiajattelua hyödyntämällä. Osallistujille tuotetaan uusia valmiuksia yritysten liiketoimintaan liittyvien kehittämiskohteiden tunnistamiseen, kuvaamiseen ja käytännön kehittämistyöhön uuden teknologian mahdollisuudet tiedostaen. Hankkeen seuraavat koulutukset toteutetaan huhti-kesäkuussa 2022.