Ratkaistaan: Vastuullisuudella kilpailuetua

17.11.2022Johanna Rastas-TuominenRatkaistaan

Digitalisaatio ja vastuullisuus ovat tämän päivän trendejä, jotka ohjaavat yritystemme tekemistä. Monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä asioita tehdään jo nyt vastuullisesti, mutta niistä ei osata viestiä eteenpäin. Yrityksissä painitaan osaajapulan kanssa ja pohditaan, miten herätetään tekijöiden mielenkiinto omaa yritystä kohtaan. Miten erottaudutaan kilpailussa? Miten tuodaan oma, kestävä ja fiksu tekeminen tiedoksi isommalle yleisölle?

Kuvituskuva: käsi pitää miniatyyrikokoista puuta.

Vastuullisuuden kolmikanta

Kolme vastuullisuuden keskeistä teemaa ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Näihin kolmeen teemaan sisältyvät yrityksen sidosryhmille tärkeät näkökulmat, yrityksen kannattavuus pitkällä tähtäimellä, tuotteiden tai palveluiden tuottaminen käyttämällä mahdollisimman vähän luonnonvaroja, sekä henkilöstön, että sidosryhmien hyvinvoinnista huolehtiminen.

Yhteiskuntavastuun osatekijät.
Yrityksen yhteiskuntavastuun (Corporate Social Responsiblity) kolme osa-aluetta.

Elinkeinoelämän keskusliitto teetti pk-vastuullisuusbarometrikyselyn vuoden 2021 lopussa, johon vastasi 504 suomalaista pk-yrityspäättäjää. Barometrin tulokset puhuvat puolestaan:

  • 92% työnantajista arvioi, että vastuullisuus on erittäin tai melko merkittävä asia oman liiketoiminnan kannalta.
  • 81% vastaajista nostavat vastuullisuustyönsä prioriteeteiksi oman henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen.
  • Samoin vastuullisuustyön uskotaan vaikuttavan positiivisesti yrityksen maineeseen, asiakastyytyväisyyteen ja houkuttelevuuteen työnantajana.
  • Haasteena taas nähdään pk-yritysten rajalliset resurssit ja vaikeudet kerätä olennaista dataa.

Tunnista prosessit, muodosta mittarit, rakenna työkalut, markkinoi ja houkuttele osaajia

Asian tärkeys siis ymmärretään, mutta seuraavaksi tulee pohdittavaksi, miten lähteä viemään asiaa eteenpäin oman yrityksen sisällä.

Ensimmäiseksi on tärkeää hahmottaa oman yrityksen arvot ja strategia, mitkä ovat niitä meille tärkeimpiä osa-alueita, joita meidän sidosryhmämme arvostavat. Tämän jälkeen on käytävä läpi ja tunnistettava omat prosessit – miten asiat meillä tehdään, toimimmeko strategiamme mukaisesti, millaiset tavoitteet olemme asettaneet, millaiset mittarit mittaavat toimintaamme. Oleellista on arvioida kriittisesti nykyisten mittarien paikkansapitävyyttä, mittaammeko oikeita asioita vai ovatko mittarit päivityksen tarpeessa.

Tavoitteiden ja mittarien asettamisen jälkeen on aika pohtia, miten saamme oleellisen tiedon imuroitua mahdollisimman tehokkaasti ja automatisoidusti ulos eri järjestelmistä. Entä millaisessa muodossa tämän informaation haluamme esittää, miten tieto saavuttaa meidän sidosryhmämme. Tämän lisäksi meidän on tunnettava kohderyhmämme, jotta voimme suunnitella mahdollisimman tehokkaat toimenpiteet, joiden avulla saamme viestimme välitetyksi.

Yritys voi hyödyntää valmiita sovelluksia, jotka on tehty suoraan tähän tarpeeseen. Esimerkkinä porilaisen ohjelmistotalon Hubblen kehittämä sovellus SDG Monitor, joka pohjautuu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Sovelluksesta löytyvät nämä tavoitteet, jotka on jaettu alatavoitteisiin. Yritys voi valita omaan toimintaansa sopivimmat seurattavat kohteet, esimerkiksi työtapaturmat, henkilöstön hyvinvoinnin, hiilidioksidipäästöt. Yritys asettaa itselleen tavoitteet/arvot ja seuraa esimerkiksi kuukausittain tavoitteiden toteutumista. Halutessaan näitä lukuja voi ohjata suoraan yrityksen kotisivuille, josta sidosryhmät voivat seurata toiminnan tasoa.

Avoimuudella ja läpinäkyvyydellä vahvistetaan työnantajamielikuvaa, joka barometrin mukaan on keskeisessä asemassa osaajapulan ratkaisemiseksi. Viestitään vastuullisuudesta, vaikka työ olisikin vielä kesken. Tämä työ ei tule valmiiksi koskaan.

Hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä vastuullisuustyön kehittämiseen:

Jaa artikkeli

Ratkaistaan

Lue myös