Hanna

Map application on a laptop screen.

Ratkaistaan: Isokroni-kartasta ratkaisu matkailualan yritysten saavutettavuuden mittaamiseen

Satakunnassa monet matkailuyritykset sijaitsevat kaupunki- ja asuinalueiden ulkopuolella, mikä asettaa haasteita yrityksen saavutettavuudelle. Yrityksien voi olla vaikea arvioida omaa saavutettavuuttaan – tilanteen älykkäästä tutkimuksesta voisi kuitenkin olla hyötyä esim. viime aikoina yleistyneen pyörämatkailun kasvaessa. Yksi hyödyllinen menetelmä kuvaamaan kohteen saavutettavuutta on rakentaa isokroni-karttoja eri kulkumenetelmistä.

Kuvituskuva, mieshenkilö tablettilaite kädessään.

Digiraivaajat-koulutuksista avaimia prosessiajattelun kehittämiseen

Digiraivaajat-hankkeessa toteutetaan uudenlainen koulutuskokonaisuus, jossa yritysten työntekijät ja johto oppivat yhdessä etsimään liiketoiminnan merkittävimpiä kehittämiskohteita prosessiajattelua hyödyntämällä. Osallistujille tuotetaan uusia valmiuksia yritysten liiketoimintaan liittyvien kehittämiskohteiden tunnistamiseen, kuvaamiseen ja käytännön kehittämistyöhön uuden teknologian mahdollisuudet tiedostaen. Hankkeen seuraavat koulutukset toteutetaan huhti-kesäkuussa 2022.