Ratkaistaan: Ohjelmistorobotiikka avuksi vähentämään ruokahävikkiä

19.5.2022Juha StenforsRatkaistaan

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) on nykyään yhä enemmän ja enemmän käytetty tekniikka rutiiniluonteisten tehtävien tekemisessä. Ohjelmistorobotiikkajärjestelmät käyttävät erilaisia tietojärjestelmiä samoin kuin normaali käyttäjä tekisi, ja niiden avulla pystytään automatisoimaan erilaisia tietotyön työnkulkuja. Käytännössä aika usein ”robotille”, joka on siis käytännössä yksi tietokone robotiikkaohjelmineen, opetetaan prosessi tekemällä se ohjelmaan kuten käyttäjä tekisi sen. Robotiikkaohjelmistojen avulla voidaan käyttää myös laajasti muun muassa rajapintoja ja tietokantoja, joiden käyttöä nämä järjestelmät tukevat laajasti.

Veitsi ja haarukka sekä raaka-aineita keltaisella taustalla.

Ruokahävikki on iso ongelma, jota pyritään välttämään mahdollisimman tehokkaasti. Suomessakin sanotaan menevän ruokaa hukkaan tällä hetkellä noin 500 miljoonan euron edestä vuodessa. Tämä on valtava määrä ei pelkästään rahan takia vaan myös siksi, että ruuan tuotanto suoraan hävikkiin kuormittaa turhaan muun muassa luontoa.

SAMKin kampusten ravintoloissa on myös haluttu parantaa tarjottavan ruuan määrää vastaamaan paremmin kysyntää.  Ravintoloiden potentiaalisten asiakkaiden määrä saattaa olla opiskelijoiden osalta päivästä ja lukuvuoden ajankohdasta riippuen muutamasta kymmenestä jopa yli kahteen tuhanteen. Ongelmaksi tiedon hankinnan kannalta tuli se, että opiskelijoiden määrää ei saada suoraan mistään yhdestä järjestelmästä raporttina. Lisäksi tarvittavan tiedon sisältävistä järjestelmistä ei ollut keinoa saada kaikkea tietoa tiedonsiirtorajapinnoista. Tämän takia jouduttiin turvautumaan ohjelmistorobotiikkaan ongelman ratkaisussa.

SAMKin tapauksessa tarvittavat tiedot ovat opetuksen toiminnanohjausjärjestelmässä sekä työjärjestysjärjestelmässä eli lukujärjestyksessä. Hävikkirobotin versiossa 1.0 prosessi on karkeasti seuraava:

  1. Haetaan yhden kampuksen yhden viikon työjärjestys taulukkolaskentataulukkoon.
  2. Suodatetaan listaa niin, että siihen jää vain sellaiset tapahtumat, jotka ovat kampuksella ja aikavälillä 10.00 – 14.00.
  3. Haetaan opetuksen toiminnanohjausjärjestelmästä toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä.
  4. Lasketaan jokaiselle viikonpäivälle saatu opiskelijamäärä yhteen.
  5. Koostetaan sähköpostiviesti näistä tiedoista, joka lähetetään ravintolapäällikölle kerran viikossa. Alla esimerkki yhden viikon raportista.

Porin kampus viikko 14:

Maanantaina 2164
Tiistaina 2340
Keskiviikkona 2678
Torstaina 1773
Perjantaina 2006
Lauantaina 92

Tämän tiedon perusteella ravintolapäällikkö on tehnyt vertailua päivittäisen toteuman sekä saatujen opiskelijamäärien avulla ja tehnyt siitä omat arviot mikä on ruuan tarve kunakin päivänä. Tämän ensimmäisen version ongelma on se, että se ei huomioi sellaisia opiskelijoita, jotka osallistuvat raportointiajankohtana useampaan kuin yhteen opetustapahtumaan kampuksella. Tätä lukemaa ei voi saada täysin tarkaksi, koska opiskelijoita ei käsitellä yksilö- vaan ryhmätasolla.  Haasteeksi on myös muodostunut läpikäynnin nopeus, koska suuri osa tapahtumista pitää tehdä ohjelmistojen käyttöliittymään kuten käyttäjä sen tekisi, ja se on suhteellisen hidasta. Lisäksi varsinkin web-selaimella toimivien järjestelmien pitää viiveiden avulla varmistaa käyttöliittymän latautumista kokonaan näkyviin.

Kasa roskapusseja kadulla.

Hävikkirobotin seuraavassa versiossa pitäisi yllä olevien ongelmien ratkaisemisen lisäksi pyrkiä saamaan prosessin läpikäyntiä vähemmän riippuvaiseksi käyttöliittymässä toimimisesta. Käyttöliittymässä toimimisessa on haasteena mahdollinen käyttöympäristön muutos, jolloin robotti ei välttämättä enää havaitse haluttua käyttöliittymäelementtiä. Tämä ongelma voidaan välttää, jos robotti pystyy esimerkiksi suoraan hakemaan dataa järjestelmän tietokannasta tai jos vaihtoehtoisesti järjestelmään on määritelty rajapintoja datan hakemiseen.

Jaa artikkeli

Ratkaistaan

Lue myös