Tiedolla johtaminen

Suomen kestävän kasvun ohjelma nostaa digitalisaation vihreän siirtymän ohella elpymisohjelman keskeiseksi poikkileikkaavaksi kokonaisuudeksi. Satakunnan kasvun mahdollisuus -raportin mukaan digitalisaation suurimpia hyötyjä on työn tuottavuuden kasvaminen: se on talouskasvun keskeisin moottori. Työn tuottavuus on ajoittain jopa laskenut Satakunnassa, joten uusia keinoja tarvitaan etenkin, kun väestöennusteen mukaan maakunnan työvoima näyttäisi vähenevän jatkossakin.

SAMKin Tiedolla johtamisen keskus BICin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä. Visiona on luoda Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä: tiedon hyödyntämisen merkitys niin uusien palveluiden luomisessa kuin organisaation toiminnan johtamisessakin on voimakkaassa kasvussa luonnollisena osana digitalisaatiokehitystä. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat kiihtyvän digitalisaation käyttöönoton myötä uutta osaamista tiedolla johtamiseensa. Lisäksi on tiedossa, että alueen yrityksillä ja organisaatioilla on osaamisvajetta tiedolla johtamisessa.

Mitä tiedolla johtaminen on?

Tiedolla johdettaessa käytettävä data, informaatio tai tieto kerätään eri lähteistä ja se jalostetaan johtamisessa käyttökelpoiseen muotoon monin eri tavoin, käyttäen apuna esimerkiksi data-analytiikkaa, tekoälyä tai ohjelmistorobotiikkaa. Olennaista tiedolla johtamisessa on nimensä mukaisesti tiedon käyttäminen merkittävänä apuna johtamisessa.

Tiedolla johtamiselle on monta määritelmää. Yksi sellainen on: ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Se voi olla myös oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jossa oikea tieto saadaan dataa (automaattisesti) analysoimalla. Tai: uuden tai paremman liiketoiminnan tuottamista yrityksen hallussa olevan tiedon avulla. Määritelmiä on vielä paljon lisää ja ne ovat osittain jopa ristiriidassa keskenään. Englanninkielessä yleisin synonyymi tiedolla johtamiselle on Business Intelligence ainakin siinä mielessä mitä Tiedolla johtamisen keskus BIC edustaa.

Kuvio, jossa tiedolla johtamisen osa-alueet konseptiksi kerättynä.
SAMKin tiedolla johtamisen malli (© SAMK)

SAMKissa tiedolla johtaminen määritellään yllä olevan kuvion mukaisesti. Toiminnassamme korostuu kuviossa esitettyjä yritysten erilaisia kehittämistarpeita palveleva toimintamalli, jossa tiedolla johtamisen ratkaisut syntyvät erilaisten menetelmien ja työkalujen avulla. Pääosin hankkeissa toteutuvien yrityspalveluiden ohella parannamme jatkuvasti myös omaa liiketoimintaamme samoilla konsepteilla ja integroimme em. hanketoimintaa, opetusta ja tutkimusta keskenään jatkuvasti.

Suora linja!

Onko yritykselläsi yhteistyöidea? Ota yhteyttä!

044 710 3189
Mikko Pakkasela
Tutkimuspäällikkö, keskuksen vetäjä
SAMK