Tiedolla johtamisen edelläkävijä

Digitalisaation myötä tiedolla johtaminen on mahdollistunut myös pk-yrityksien hyödynnettäväksi toimintamalliksi. Tiedolla johtamisen perusajatus on liiketoiminnallisten päätösten tekeminen, johtaminen ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen. Tieto tuotetaan data-analytiikan keinoin niin organisaation sisäisestä kuin myös siihen yhdistettävästä ulkoisesta, julkisesta ja avoimesti saatavasta datasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuottavuuden kehittämistä, uusien arvoketjujen luomista tai liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.  

Miksi tiedolla johdetaan?

Digitalisaation myötä tiedonkeruuta on tehostettu ja datan määrä on kasvanut eksponentiaalisesti aiempaan verrattuna.​ Tiedolla johtamisen perusteema, eli liiketoiminnallisten päätösten tekeminen ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen on avainasemassa, kun puhutaan digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä data-analytiikan keinoin.

'Tiedolla johtaminen vie tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen.'

​Mitä yritys saa tiedolla johtamisesta?

Tiedolla johtamisen edelläkävijän osallistumistapojen kaavio.

  • Kokonaiskuva liiketoiminnasta: Strategisten päätösten tekeminen helpottuu, kun yrityksellä on selkeä käsitys kokonaistilanteesta.
  • Tehokkuuden lisääntyminen: Resurssit voidaan kohdentaa optimaalisesti, mikä johtaa parempaan tuottavuuteen ja säästöihin.
  • Asiakastuntemuksen syventyminen: Palveluiden kehittäminen ja uusien konseptien luominen perustuu parempaan ymmärrykseen asiakkaista.
  • Sitoutuminen ja tulosten parantaminen: Yhteisten tavoitteiden seuranta innostaa henkilöstöä ja parantaa yrityksen suoritusta.
  • Luottamuksen lisääntyminen ja sisäisen kehityksen tukeminen: Avoin tiedonjakaminen luo vahvemman yhteisön ja edistää organisaation kehittymistä.

'Miksi emme hyödynnä dataa yhtä tehokkaasti kuin mitä tahansa muuta omistamaamme raaka-ainetta?​' 

Tiedolla Johtamisen Edelläkävijä (169)

Tuo yrityksesi mukaan hankkeeseen! 

Tiedon keräämisestä tiedolla johtamiseen, mikä on yrityksesi datastrategia? Varmista paikkasi tiedolla johtamisen edelläkävijänä ja ilmoittaudu mukaan!

Tiedolla johtamisen edelläkävijä

Tilaisuudet ja materiaalipankki

Hankkeen tutkimustiimi

Susan Raberg Vikkula Web Portrait

Susan Råberg-Vikkula
Projektipäällikkö

044 710 3245

susan.raberg-vikkula@samk.fi

Pakkasela Mikko Web

Mikko Pakkasela
Tutkimuspäällikkö,

keskuksen vetäjä
044 710 3189

mikko.pakkasela@samk.fi

Heli Kaipio Web

Heli Kaipio
Liiketalouden lehtori, liiketaloustiedon erityisasiantuntija

044 710 3265
heli.kaipio@samk.fi

Heini Porri-Henttinen.

Heini Porri-Henttinen
Data-analytiikan lehtori,​

Datan käsittelyn erityisasiantuntija​
044 710 3188
heini.t.porri-henttinen@samk.fi

Juha Stenfors henkilöstökuva.

Juha Stenfors
Erityisasiantuntija

044 710 3434
juha.stenfors@samk.fi

Jari Kyngas Web

Jari Kyngäs

Erikoistutkija, Algoritmisten tilastomenetelmien asiantuntija

044 710 3811
jari.kyngas@samk.fi​

Susanna Jänismäki henkilöstökuva.

Susanna Jänismäki
Projektisihteeri

susanna.janismaki@samk.fi

Lotta Hakkarainen

Lotta Hakkarainen
Hankeviestintä
lotta-emilia.hakkarainen@samk.fi

Informaatio

Hankkeen kesto

1.9.2023 – 31.8.2025

Budjetti

286 907 €

Euroopan Unionin osarahoittama logo.

229 524 €

Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta.
SAMK logo.

57 383 €