Should I stay or should I go

Should I stay or should I go -hanke tehostaa satakuntalaisten työnantajien rekrytointiosaamista sekä kansainvälisten opiskelijoiden työnhakuosaamista kohdennetuin toimenpitein. Tavoitteena on, että hankkeen aikana ja sen päätyttyä satakuntalaiset työnantajat rekrytoivat kv-opiskelijoita aiempaa enemmän. Työllistymisen myötä tavoitteena on saada yhä useampi kansainvälinen opiskelija jäämään Satakuntaan valmistumisen jälkeen.

Kesto

1.11.2022 – 31.12.2024

Kokonaisbudjetti

186 265 €

Satakuntaliitto, AKKE-rahoitus

149 012 €

Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta.

Projektin tavoitteet

  • Satakuntalaisten työnantajien valmius rekrytoida kv-opiskelijoita paranee mahdollisista kielellisistä haasteista huolimatta.
  • Yritykset saavat tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa, jolla on ymmärrys suomalaisista työelämäedellytyksistä, mutta myös kansainvälistä osaamista.
  • Kansainvälisten opiskelijoiden työnhakuosaaminen paranee – etenkin suomalaisen työelämänäkökulman huomioinnin sekä oman osaamisen esilletuomisen osalta.
  • Yhä useampi kansainvälinen opiskelija integroituu Satakuntaan helpommin ja jää maakuntaan valmistumisen jälkeen paremman työllistymisen kautta.

Yhteystiedot

Hanna Rissanen
projektipäällikkö
hanna.rissanen@samk.fi

Käytännön toimet

  • Kohdennetut työpajat ja työnhakua edistävät opastukset SAMKin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille
  • Markkinointitoimet ja rekrytointia edistävän osaamisen parantaminen Satakunnan alueen yrityksissä
  • Youragent.fi-palvelun esittely sekä työnhakijoille että työnantajille
  • Verkostoyhteistyö Satakunnan työvoiman saatavuutta edistävien toimjoiden kanssa
  • Parhaiden käytänteiden jakaminen Satakunnan kaikkien koulutusorganisaatioiden käyttöön

Hankkeen tuottamat materiaalit