Ratkaistaan: Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi Satakunnassa tuo lisäarvoa alueelle ja korkeakouluille

20.3.2024Ollipekka KivinRatkaistaan

Satakunnassa koulutetaan kansainvälisiä osaajia, mutta opiskelijat lähtevät valmistumisen jälkeen pois, vaikka Satakuntaan ja koko Suomeen tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän kansainvälisiä osaajia.

Kuva otettu korkeammalta kuvaten alapuolella olevia ihmisiä kauppakeskuksen käytävällä.
Should I Stay -hanke Tuuks töihin? -messuilla Porin Puuvillassa.

Nykypäivän työelämässä on tavallista, että oma työyhteisö voi koostua monesta eri kulttuuritaustaisesta ihmisestä. Usein työkielenä voi olla englanti, ja monet ohjelmistot, materiaalit ja dokumentit ovat kirjoitettu muulla, kuin suomen kielellä. Vieraan kielen ymmärrys ja monikulttuurisessa yhteisössä toimiminen on nykyajan työnteossa tärkeää.

Kansainväliset opiskelijat ja heidän työllistyminen alueen työpaikkoihin lisää monimuotoisuutta koulu- ja työympäristöissä. Moninaisessa tiimissä opiskelu ja työnteko rikastuttaa kaikkia osapuolia. Lisäksi se auttaa paikallisia yrityksiä ja teollisuutta, jotka tarvitsevat kansainvälisen tason osaajia ja lisää myös alueen veto- ja pitovoimaa opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa, joka voi puolestaan houkutella investointeja ja innovaatioita alueelle.

Apua osaajapulaan ja kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen

Satakuntaliiton AKKE-rahoitusta saanut, Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä Should I Stay or Should I Go -hanke tähtää lisäämään satakuntalaisten työnantajien rekrytointiosaamista sekä kansainvälisten opiskelijoiden työnhakuosaamista. Tavoitteena on, että satakuntalaiset työnantajat rekrytoivat kansainvälisiä opiskelijoita aiempaa enemmän. Lisäksi tavoitteena on saada yhä useampi kansainvälinen opiskelija jäämään Satakuntaan opiskelujen jälkeen.

Alkuvuosi on ollut Should I Stay or Should I Go -hankkeessa vilkasta aikaa – on osallistuttu eri tapahtumiin ja messuihin, kontaktoitu sekä haastateltu yrityksiä että opiskelijoita, ja tavattu muita aiheen parissa työskentelevien toimijoiden edustajia. Maaliskuun aikana hanketiimi järjestää yhteensä kolme työpajaa Porin ja Rauman kampuksilla. Työpajoissa autetaan opiskelijoita valmistelemaan ansioluettelo (CV), tehdään työnhakijaprofiili osaajapalvelu YourAgent.fi:hin ja opiskelijat tekevät itsestään myös esittelyvideon, joka liitetään CV:n yhteyteen. Samaan aikaan aktivoidaan satakuntalaisia yrityksiä YourAgent.fi -palveluun etsimään sopivia osaajia, joita palvelu ehdottaa hakija- ja työnantajaprofiilin yhteensopivuuden perusteella.

Syksyn mittaan työpajoja on tulossa lisää opiskelijoille, kuin myös työnantajille. Lisäksi työpajoissa jalkaudutaan toisen asteen oppilaitoksiin. Syksyn työpajoissa pääpaino siirtyy työnhakutaidoista enemmän kotimaiseen työkulttuuriin ja sen lainalaisuuksiin. Tavoitteena on myös järjestää tilaisuus, jossa työnantajat ja työntekijät kohtaavat toisensa kasvotusten ”pikarekrytoinnin” muodossa, eli tapaamisten aikana osapuolet tutustuvat toisiinsa ja parhaimmassa tapauksessa keskustelu päättyy harjoittelu- tai työpaikan sopimiseen!

Tiesitkö tämän? 

Lisää aiheesta:

Kirjoittajasta

Minulla on vahva yrittäjähenkinen ajattelutapa ja pitkä kokemus muun muassa verkkoyrityksistä. Olen kerryttänyt asiantuntemusta innovoinnista, tuotekehityksestä ja yrittäjyydestä niin terveydenhuollon, meriteollisuuden sovelluksien kuin nuorten yritysten mentoroinnin parista. Tiedolla johtamisen keskus BICissä tehtävänäni onkin kansainvälisten opiskelijoiden kotouttaminen Satakunnan alueelle ja kannustaa paikallisia yrityksiä rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia.

Ollipekka Kivin toimii Tiedolla johtamisen keskus BICin Should I Stay Should I Go -hankkeessa tutkijana.

Ollipekka Kivin henkilökuvassa.

Jaa artikkeli

Ratkaistaan

Lue myös