Johtamisjuonia

Liikunnan taloudelliset vaikutukset

Etusivu / Liikunnan taloudelliset vaikutukset 1.11.2023 Suomessa on 3,1 miljoonaa työikäistä, joista 74 % ei liiku riittävästi. Suurin osa työikäisistä viettää päivänsä pääosin istuen. Ratkaisu liikkumattomuuteen on yksinkertainen: meidän täytyy istua vähemmän ja liikkua enemmän. (Liikkuva aikuinen 2023) Yksi keskeisistä haasteita on, että liikkumattomuuden vastuukysymys jää usein epäselväksi. Monesti koemme liikkumattomuuden ulkoisena tekijänä, joka ei

Inhimillinen esihenkilötyö

Etusivu / Inhimillinen esihenkilötyö 31.10.2023 Todennäköisesti jokainen meistä on jossain vaiheessa uraansa törmännyt esihenkilöön, jonka johtamistyyliä voisi kuvat kaukaiseksi, jäykäksi tai jopa kyyniseksi. Vastaavasti moni on myös kohdannut esihenkilön, joka on välittänyt, kuunnellut ja tukenut – ja tehnyt sillä eron työntekijän työssä viihtymiseen ja motivaatioon. Inhimillinen esihenkilötyö tarkoittaa ihmiskeskeistä, empaattista ja osallistavaa tapaa toimia esihenkilönä.

Tekoäly ja ihminen: komplementaarinen suhde oppimisessa

Etusivu / Tekoäly ja ihminen: komplementaarinen suhde oppimisessa 31.10.2023 Tekoäly (AI) on osoittanut huomattavaa potentiaalia monilla aloilla, mutta sen yhteisvaikutus ihmisen kanssa on usein väärinymmärretty. Sen sijaan, että näkisimme tekoälyn ja ihmisen kilpailuasetelmana, olisi hedelmällisempää ymmärtää niiden suhde komplementaarisena, toisiaan täydentävinä, missä molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tekoäly kykenee käsittelemään suuria tietomääriä lyhyessä ajassa.

Tekoälyn rooli opiskelijoiden oppimisessa

Etusivu / Tekoälyn rooli opiskelijoiden oppimisessa 31.10.2023 Tekoälyn nousu on herättänyt monia kysymyksiä siitä, minkälaista roolia teknologian tulisi ottaa oppimisprosessissa. Missä määrin teknologia voi tai sen pitäisi ottaa vastuuta opetuksesta? Voiko se aidosti täydentää tai jopa korvat opettajan? Tässä artikkelissa tarkastellaan tekoälyn ja opettajan roolia oppimisprosessissa sekä pohditaan, kumpi on keskiössä: teknologia vai ihminen. Vaikka

Tunneälyn hyödyntäminen muutosten omaksumisessa

Etusivu / Tunneälyn hyödyntäminen muutosten omaksumisessa 3.10.2023 Oletko koskaan reagoinut organisaatiomuutokseen pyörittelemällä silmiäsi ja sanomalla hiljaa itsellesi: ”Taas se alkaa”? Tai sanomalla muille: ”Emmekö ole kokeilleet tätä ennenkin?”? Elämme jatkuvasti muutoksen keskellä, olipa kyseessä sitten työelämä, ihmissuhteet tai yksinkertaisesti uusien taitojen opettelu. Tunneäly (EQ) on taito, joka voi auttaa meitä sopeutumaan muutokseen. Tunneäly on kyky

Hyvä työ – merkityksellisyys, hyvinvointi ja työelämän laatu

Etusivu / Hyvä työ – merkityksellisyys, hyvinvointi ja työelämän laatu 29.9.2023 Työ, olipa se millä alalla tahansa, on olennainen osa ihmisen elämää. Se on paitsi toimeentulon lähde, myös yksi merkittävimmistä yksilöllisen identiteetin ja itsearvostuksen lähteistä. Miten hyvä työ sitten määritellään? Tämä kysymys on sekä ajankohtainen, että monitahoinen, ja vastaus riippuu monista tekijöistä. Hyvän työn määritelmä

1 h liikuntaa päivässä tuo 2 h lisäenergiaa – liikunnan vaikutus työhyvinvointiin

Etusivu / 1 h liikuntaa päivässä tuo 2 h lisäenergiaa – liikunnan vaikutus työhyvinvointiin 29.9.2023 Otsikon motto on tuttu professori Alexander Stubbilta, mutta sen taakse kätkeytyy kieltämättä totuuden siemen. Työhyvinvointi on yksi keskeisistä teemoista nykyaikaisessa työelämässä. Työntekijöiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi on korrelaatiossa paremman työsuorituksen, pienemmän sairauspoissaoloprosenttien ja suuremman sitoutumisen kanssa. Säännöllisellä liikunnalla on merkittävä

Johtajuus hyvinvoinnin ytimessä

Johtaminen on vaativa tehtävä, ja siinä tarvitaan monia taitoja ja ominaisuuksia. Toimintaympäristö, jossa eletään, on entistä nopeammin muuttuva, yllätyksellinen ja jopa hämmentävä. Tämä asettaa omat vaatimuksensa johtamiselle. Kaikkien, myös johtajien, hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeää hahmottaa ympäröivää maailmaa ja omaa elämää osana sitä. Ympäröimän maailman hahmottaminen mahdollistuu vasta sitten, kun on saanut ensin oman päänsisäisen maailmansa

Tekoälyn vallankumous johtamisessa ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa

Etusivu / Tekoälyn vallankumous johtamisessa ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa 14.9.2023 Tekoälyn rooli johtamisessa on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Tekoälyllä on potentiaali mullistaa johtamisen tapoja ja tukea päätöksentekoa monin merkittävin tavoin. Tekoälyä voi hyödyntää johtamisessa ja esihenkilötyössä, analysoimalla ja oivaltamalla datasta nousevia asioita, hyödyntämällä ennakoivaa analytiikkaa, automatisoimalla ja priorisoimalla työtehtäviä, vähentämällä inhimillisiin ennakkoluuloihin liittyviä vääristymiä, reaaliaikaisella päätöksentuella

Ihmiskeskeinen ja inhimillinen muutosjohtaminen: johtamisen uusi aikakausi

Etusivu / Ihmiskeskeinen ja inhimillinen muutosjohtaminen: johtamisen uusi aikakausi 6.9.2023 Muutos on jatkuvaa ja väistämätöntä. Markkinoiden dynamiikka, teknologian kehitys ja yhteiskunnalliset murrokset ovat muuttaneet tapaamme elää, olla ja kuluttaa. Muutosten tiedostaminen ja huomioiminen organisaatioiden omassa toiminnassa auttavat heitä pysymään mukana muutoksessa. Usein organisaatiot kiinnittävät huomionsa liikaa niiden  strategiaan, rakenteisiin ja prosesseihin, mutta jättävät huomioimatta yhden