Johtamisjuonia

Tulevaisuuden johtaminen ja osaaminen

Etusivu / Tulevaisuuden johtaminen ja osaaminen 19.3.2024 Osaamisen ja ajattelun uudistamisen tarve koskettaa kaikkia ihmisiä ja kohdistuu koko osaamisjärjestelmään. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä siten, että ihmiset, yritykset ja muut organisaatiot toimivat yhdessä. – Sitra Tulevaisuuden johtaminen vaatii syvää ymmärrystä siitä, miten nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa organisaatioihin ja yksilöihin. Osaamisen, kehittämisen ja yhteistyön uudistaminen ovat keskeisiä

Hyvinvointijohtamiselle entistä suurempi tarve 

Etusivu / Hyvinvointijohtamiselle entistä suurempi tarve  18.3.2024 Tutkimusten mukaan hyvinvoinnin edistämisellä on merkitystä organisaatioiden taloudelliseen menestykseen. Hyvinvoivat työntekijät käyttävät työaikansa esimerkiksi tehokkaammin ja sairastavat vähemmän, mikä lisää työpanoksen laatua ja määrää. Lisäksi he ovat luovempia uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisessä, mikä voi tuoda kilpailuetua organisaatiolle (1). Taloudelliset tekijät ovat ratkaisevia yritysten välisessä kilpailutilanteessa, joten ei

Inhimillisyys työelämän ytimessä

Maailmamme nopea muutos ja teknologian rooli eivät ole vähentäneet inhimillisten arvojen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Päinvastoin, ne ovat entistäkin tärkeämpiä kestävän ja merkityksellisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Kuvituskuvassa henkilö istuu kiven päällä meressä, kädet pään päällä yhteen liitettynä.

Liikunnan fyysiset ja psyykkiset vaikutukset

Etusivu / Liikunnan fyysiset ja psyykkiset vaikutukset 14.11.2023 Liikunnan monipuoliset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ovat tunnettuja ja tutkitusti merkittäviä. Liikunta ei ole pelkästään kehon rakenteiden ja toimintojen perusta, vaan se on myös arvokas voimavara mielellemme. Usein kuitenkin tyydymme passiivisesti odottamaan mielen kehittymistä, jättäen sen fysiikan varjoon, vaikka voisimme toimia paljon aktiivisemmin. Mielen kehittymistä voidaan tarkastella yksinkertaisesti

Etätyö ja muun elämän tasapaino edellyttää työnantajilta yhä vahvempaa yksilöllistä tukea

Etusivu / Etätyö ja muun elämän tasapaino edellyttää työnantajilta yhä vahvempaa yksilöllistä tukea 9.11.2023 Etätyö on tarjonnut monille työntekijöille joustavuutta, itsenäisyyttä ja mahdollisuuden parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Kuitenkin etätyön myötä työn ja vapaa-ajan rajat voivat hämärtyä, mikä saattaa lisätä kuormitusta. Siksi on tärkeää, että työnantajat tunnistavat nämä haasteet ja kehittävät yksilöllisiä tukimekanismeja. Etätyön yleistyminen