petrasippola

Tulevaisuuden johtaminen ja osaaminen

Osaamisen ja ajattelun uudistamisen tarve koskettaa kaikkia ihmisiä ja kohdistuu koko osaamisjärjestelmään. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä siten, että ihmiset, yritykset ja muut organisaatiot toimivat yhdessä. – Sitra

Hyvinvointijohtamiselle entistä suurempi tarve 

Tutkimusten mukaan hyvinvoinnin edistämisellä on merkitystä organisaatioiden taloudelliseen menestykseen. Hyvinvoivat työntekijät käyttävät työaikansa esimerkiksi tehokkaammin ja sairastavat vähemmän, mikä lisää työpanoksen laatua ja määrää.

Inhimillisyys työelämän ytimessä

Maailmamme nopea muutos ja teknologian rooli eivät ole vähentäneet inhimillisten arvojen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Päinvastoin, ne ovat entistäkin tärkeämpiä kestävän ja merkityksellisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Kuvituskuvassa henkilö istuu kiven päällä meressä, kädet pään päällä yhteen liitettynä.

Liikunnan fyysiset ja psyykkiset vaikutukset

Etusivu / Liikunnan fyysiset ja psyykkiset vaikutukset 14.11.2023 Liikunnan monipuoliset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ovat tunnettuja ja tutkitusti merkittäviä. Liikunta ei ole pelkästään kehon rakenteiden ja toimintojen perusta, vaan se on myös arvokas voimavara mielellemme. Usein kuitenkin tyydymme passiivisesti odottamaan mielen kehittymistä, jättäen sen fysiikan varjoon, vaikka voisimme toimia paljon aktiivisemmin. Mielen kehittymistä voidaan tarkastella yksinkertaisesti

Etätyö ja muun elämän tasapaino edellyttää työnantajilta yhä vahvempaa yksilöllistä tukea

Etusivu / Etätyö ja muun elämän tasapaino edellyttää työnantajilta yhä vahvempaa yksilöllistä tukea 9.11.2023 Etätyö on tarjonnut monille työntekijöille joustavuutta, itsenäisyyttä ja mahdollisuuden parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Kuitenkin etätyön myötä työn ja vapaa-ajan rajat voivat hämärtyä, mikä saattaa lisätä kuormitusta. Siksi on tärkeää, että työnantajat tunnistavat nämä haasteet ja kehittävät yksilöllisiä tukimekanismeja. Etätyön yleistyminen

Liikunnan taloudelliset vaikutukset

Etusivu / Liikunnan taloudelliset vaikutukset 1.11.2023 Suomessa on 3,1 miljoonaa työikäistä, joista 74 % ei liiku riittävästi. Suurin osa työikäisistä viettää päivänsä pääosin istuen. Ratkaisu liikkumattomuuteen on yksinkertainen: meidän täytyy istua vähemmän ja liikkua enemmän. (Liikkuva aikuinen 2023) Yksi keskeisistä haasteita on, että liikkumattomuuden vastuukysymys jää usein epäselväksi. Monesti koemme liikkumattomuuden ulkoisena tekijänä, joka ei

Inhimillinen esihenkilötyö

Etusivu / Inhimillinen esihenkilötyö 31.10.2023 Todennäköisesti jokainen meistä on jossain vaiheessa uraansa törmännyt esihenkilöön, jonka johtamistyyliä voisi kuvat kaukaiseksi, jäykäksi tai jopa kyyniseksi. Vastaavasti moni on myös kohdannut esihenkilön, joka on välittänyt, kuunnellut ja tukenut – ja tehnyt sillä eron työntekijän työssä viihtymiseen ja motivaatioon. Inhimillinen esihenkilötyö tarkoittaa ihmiskeskeistä, empaattista ja osallistavaa tapaa toimia esihenkilönä.

Tekoäly ja ihminen: komplementaarinen suhde oppimisessa

Etusivu / Tekoäly ja ihminen: komplementaarinen suhde oppimisessa 31.10.2023 Tekoäly (AI) on osoittanut huomattavaa potentiaalia monilla aloilla, mutta sen yhteisvaikutus ihmisen kanssa on usein väärinymmärretty. Sen sijaan, että näkisimme tekoälyn ja ihmisen kilpailuasetelmana, olisi hedelmällisempää ymmärtää niiden suhde komplementaarisena, toisiaan täydentävinä, missä molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tekoäly kykenee käsittelemään suuria tietomääriä lyhyessä ajassa.

Tekoälyn rooli opiskelijoiden oppimisessa

Etusivu / Tekoälyn rooli opiskelijoiden oppimisessa 31.10.2023 Tekoälyn nousu on herättänyt monia kysymyksiä siitä, minkälaista roolia teknologian tulisi ottaa oppimisprosessissa. Missä määrin teknologia voi tai sen pitäisi ottaa vastuuta opetuksesta? Voiko se aidosti täydentää tai jopa korvat opettajan? Tässä artikkelissa tarkastellaan tekoälyn ja opettajan roolia oppimisprosessissa sekä pohditaan, kumpi on keskiössä: teknologia vai ihminen. Vaikka