Ratkaistaan: Isokroni-kartasta ratkaisu matkailualan yritysten saavutettavuuden mittaamiseen

12.4.2022Jani NevarantaRatkaistaan

Satakunnassa monet matkailuyritykset sijaitsevat kaupunki- ja asuinalueiden ulkopuolella, mikä asettaa haasteita yrityksen saavutettavuudelle. Yrityksien voi olla vaikea arvioida omaa saavutettavuuttaan – tilanteen älykkäästä tutkimuksesta voisi kuitenkin olla hyötyä esim. viime aikoina yleistyneen pyörämatkailun kasvaessa. Yksi hyödyllinen menetelmä kuvaamaan kohteen saavutettavuutta on rakentaa isokroni-karttoja eri kulkumenetelmistä.

Kannettava tietokone, jonka ruudulla karttasovellus.

Isokroni-kartta (engl. isochrone map) kuvaa matkustusajan kestoa. Karttaan piirretään rajaviivoja kuvaamaan vähimmäisen matkustusajan kestoa, ja rajojen avuksi alueet väritetään kuvaamaan niiden eroja. Yksinkertaisimmillaan tällainen kartta voidaan tehdä esimerkiksi värittämällä kartalta koko se alue, jonne Porin keskustasta pääsee autolla tunnissa. Yksinkertainen idea, mutta todella tehokas työkalu kuvaamaan matkustusaikojen pituuksia – etenkin kun lähtöpiste saadaan älykkäästi ja automaattisesti mihin tahansa paikkaan kartalla.

Lähdetään siis rakentamaan modulaarista, digitaalista työkalua isokroni-karttojen luomiseen. Tarvitsemme siihen seuraavia työkaluja:

 • Python-ohjelmointikieli työkalun rakentamiseen. Python ja sen yhteisö tarjoaa meille kaikki tarvittavat kirjastot ja lähteet työkalun nopeaan kehittämiseen.
 • OpenStreetMap-karttapalvelun overpass-turbo -rajapinta karttapohjien piirtämiseen ja kohteiden sijoittamiseen.
 • OpenRouteService Isochrone -rajapinta isokroni-alueiden generoimiseen.
 • Pandas, GeoPandas, Matplotlib, Numpy ja Shapely -ohjelmointikirjastot tarjoamaan ohjelmointirajapinnat karttojen osien rakentamiseen ja tiedon esikäsittelemiseen.

Työkalujen lisäksi tarvitsemme listan Suomen asuinkeskuksista. Sen löytää esimerkiksi Wikipediasta.

Työkalujen ja rajapintojen selvittämisen jälkeen voimme lähteä työstämään itse työkalua. Työkalun perusperiaate on seuraavanlainen:

 1. Käyttäjä syöttää työkalulle koordinaatit, matkustusmenetelmän (kävely, pyörä, auto tai julkinen liikenne) ja matkaan käytetyn ajan minuutteina.
 2. Työkalu tarkistaa syötettyjen parametrien pätevyyden, ja tekee sen jälkeen pyynnön OpenRouteServicen avoimelle isokroni-rajapinnalle käyttäjän asettamien parametrien mukaisesti.
 3. Vastauksena rajapinnasta pitäisi tulla parametrien mukainen isokroni-kartan ”piirto-ohjeet”. Ohjeet ovat JSON-tiedostomuodossa, joten työkalu voi muuntaa Pandas-kirjaston avulla ne Pandas-taulukoksi. Muuntaminen helpottaa tiedon lukua ja käsittelyä.
 4. Ohjeiden avulla työkalu voi piirtää isokroni-alueen Matplotlib-kirjaston avulla Suomen kartalle, käyttäen OpenStreetMapista saatuja pohjakarttoja ja Wikipediasta kerättyjä asuinkeskusten nimiä.
 5. Lopputuloksena työkalu syöttää ulos valmiin kartan, josta käyttäjän pitäisi nähdä selvästi kaikki isokroni-alueella sijaitsevat asuinkeskukset ja matka kyseisellä ajoneuvolla niihin.
Isokroni-karttakuva, Ulvilan kaupunki keskipisteenä.
Työkalulla tehty isokroni-kartta. Keskipisteenä Ulvilan keskusta ja matkustusmuotona polkupyörä. Oikealla näkyvä katkoviiva kuvaa Satakunnan maakuntarajaa.

Voilà! Näin saimme tehtyä avoimia rajapintoja käyttämällä modulaarisen, uudelleen hyödynnettävän työkalun, jonka avulla kohteet ympäri Satakuntaa pystyvät kartoittamaan omaa saavutettavuuttaan. Jatkokehitysideana kartan voisi laittaa esimerkiksi verkkosivuille mahdollisimman monen käyttäjän hyödynnettäväksi. Karttaan voisi upottaa myös vaikkapa mahdollisuuden käyttäjän oman sijainnin käytölle keskipisteenä.

Näitä ja muita matkailun tiedolla johtamisen ratkaisuja selvitetään ja tutkitaan Matkailun kehittämiskeskuksen Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella -hankkeessa. Hanke tosin on vasta alkua matkailun tiedolla johtamisen kehittämiseen Satakunnan alueella. Yhdessä Tiedolla johtamisen keskus BICin kanssa kehitämme koko alueen tietovalmiutta kohti uusia tuloksia.

Tiesitkö tämän?

 • Monet rajapinnat eivät ole täysin avoimia vaan tarvitsevat niin sanotun ”api-avaimen”. Avain voi olla maksullinen tai rajoittaa muuten rajapinnan käyttöä. Avaimia käytetään usein rajapintojen väärinkäytön estämiseksi.
 • OpenStreetMap on vapaaehtoisten ylläpitämä karttapalvelu. Monet verkossa ja sovelluksissa olevat kartat käyttävät sen rajapintaa omien palveluidensa pohjana.
 • Koordinaatit eivät toimi joka kartassa aivan samalla tavalla! Maailmalla on yli 6000 erilaista koordinaattijärjestelmää. Monet maantieteelliset alueet käyttävät niille parhaiten sopivaa koordinaattijärjestelmää. Yksi Suomen maantieteellisiä rajoja kuvaava koordinaattijärjestelmä on nimeltään ”EPSG:2393” tai ”Finland Uniform Coodinate System”.

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Ratkaistaan

Lue myös