Digiraivaajat-koulutuksista avaimia prosessiajattelun kehittämiseen

25.3.2022Hanna RissanenUutiset

Digiraivaajat-hankkeessa toteutetaan uudenlainen koulutuskokonaisuus, jossa yritysten työntekijät ja johto oppivat yhdessä etsimään liiketoiminnan merkittävimpiä kehittämiskohteita prosessiajattelua hyödyntämällä. Osallistujille tuotetaan uusia valmiuksia yritysten liiketoimintaan liittyvien kehittämiskohteiden tunnistamiseen, kuvaamiseen ja käytännön kehittämistyöhön uuden teknologian mahdollisuudet tiedostaen. Hankkeen seuraavat koulutukset toteutetaan huhti-kesäkuussa 2022.

Kuvituskuva, mieshenkilö tablettilaite kädessään.

Digiraivaajat-hankkeen kantavana ajatuksena on tarjota lisää kehittämisosaamista sinne, missä käytännön prosessit tunnetaan parhaiten arjen tasolla ja tarjota näin yrityksille tulevaisuuden välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuvista yrityksistä valitaan yhdessä yritysjohdon kanssa ns. “Digiraivaajat”, joiden osaamista prosessiajattelusta ja prosessien tunnistamisesta, muutosjohtamisesta ja projektimenetelmistä, sekä digitalisaation ja automatisaation mahdollisuuksista yrityksen arjessa vahvistetaan hankkeessa tarjottavalla koulutuksella.

Hankkeessa tehtyä materiaalia pystytään hyödyntämään avoimesti myös jatkossa niin yritysten sisäisessä kehittämisessä kuin koulutustoiminnassa. Hankkeen avulla saavutettava prosessien selkeyttäminen kasvattaa mahdollisuuksia digitalisaatioon. Toimintojen tehostumisen ja resurssiviisauden kasvun kautta uusi osaaminen vahvistaa myös ns. vihreää siirtymää. Hanke tuottaa avointa, pysyvään käyttöön soveltuvaa materiaalia, joista tärkeimpänä Digiraivaajan opas.

Työkaluja ja evästystä automatisointiin

Digiraivaajat-hankkeen seuraavat koulutukset järjestetään huhti-kesäkuussa. Ohjelmistorobotiikan (RPA) ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) mahdollisuudet -koulutus pureutuu mittariston määrittelyyn sekä eri työkalujen esittelyyn. Lisäksi kokeillaan datan keräyksen automatisointia ns. hands-on-periaatteella.

Koulutuksissa tarjotaan evästystä siihen, miten suunnitellaan tasapainotetun mittaristo oman yrityksen tarpeisiin ja pystytään automatisoimaan siihen tarvittavan tiedon keräämistä eri lähdejärjestelmistä. BI-raporttien workshopissa tutustutaan itse raporttien suunnitteluun ja visualisointiin Microsoft Power BI:n avulla. Workshopin jälkeen järjestettävässä webinaarissa tarjotaan lisätietoa Qlick Sense BI-järjestelmästä.

– Ohjelmistorobotiikka (RPA) on yksi mielenkiintoisista uusista teknologioista, jotka tehostavat merkittävästi yritysten ja organisaatioiden digitalisointimahdollisuuksia. Sopivassa käyttökohteessa ohjelmistorobotiikka tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon uudenlaisille toimintaprosesseille, joissa tylsiä ja aikaa vieviä työvaiheita voidaan korvata ohjelmistorobotiikan työkalujen avulla, kertoo hankkeessa asiantuntijana ja kouluttajana toimiva Heikki Haaparanta.

Uudet koulutukset käynnistyvät

Ohjelmistorobotiikan (RPA) ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) mahdollisuudet -koulutuksen aikataulut:

Huhtikuun koulutukset verkossa osoitteessa https://hill.webex.com/meet/kati.sissonen:

4.4.2022 klo 14.00-16.00 Tavoitteiden seuranta ja raportointi

19.4.2022 klo 12.00-16.00 BI-raporttien Workshop

27.4.2022 klo 13.00-14.00 Qlik Sense BI-järjestelmän esittely

Touko-kesäkuun koulutukset SAMK Porin kampuksella, tilassa B106:

9.5.2022 klo 14.00-16.00 Ohjelmistorobotiikka (RPA) tutuksi

16.5.2022 klo 13.00–16.00 Toimistoautomaatiota Microsoft Powerautomate -työkalulla

30.5.2022 klo 13.00–16.00 UiPath työkalun -esittely

6.6.2022 klo 12.00–16.00 Prosessien automatisointi -workshop, Powerautomate

13.6.2022 klo 12.00–16.00 Prosessien automatisointi -workshop, UiPath

Digiraivaajat-hankkeen verkkosivuilla saatavilla mm. tallenteet aiemmista koulutuksista, sekä tiedot kaikista ajankohtaisista tapahtumista.

Jaa artikkeli

LUE MYÖS