Johtamisjuonia

Työelämä muuttuu ja myös johtamisen on muututtava 

Etusivu / Työelämä muuttuu ja myös johtamisen on muututtava  7.9.2022 Johtajuusbarometriin vastaajista 90 % on kokenut huonoa johtamista ja 64 % on kokenut siitä johtuvia työhyvinvointivaikutuksia. Elämme tällä hetkellä suurta työelämämurroksen aikaa. Työelämämme keskeisiä haasteita ovat erityisesti työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaamattomuus, monen alan suuri työvoima– ja osaajapula, moninaisuuden kehittämiseen liittyvät kysymykset sekä valtava tarve

Huonon johtamisen merkitys työpahoinvoinnin taustalla

Etusivu / Huonon johtamisen merkitys työpahoinvoinnin taustalla 8.6.2022 Tyytyväisyys omaan työhön on laskussa. Syynä tyytyväisyyden laskuun on osittain koronapandemia, joka on saanut ihmiset pohtimaan omaa suhtautumista työhön. Muita tyytymättömyyden syitä ovat huonon johtamisen kokeminen ja luottamuksen taso. Työntekijät vaativat nyt parempaa johtamista, viestintää, kehittymismahdollisuuksia työssä sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tuoreen Johtajuusbarometrin tulosten mukaan nykyisellään