Ratkaistaan: Ohjelmistorobotiikan demonstraatio yritykselle

14.2.2022Jari IisakkalaRatkaistaan

Yritys haki ratkaisua, jolla voitaisiin vähentää tuotannossa olevien kappaleiden läpimenoaikojen seurantaan käytettävää aikaa ja samalla selvittää eri tuotteiden läpimenoaika tuotannon valmistuslinjalla. Tähän kokonaisuuteen liittyvää dataa kertyi paljon ja sen läpikäyminen alkoi olla ajankäytöllinen ongelma. Yrityksen toimeksiannosta toteutettiin ohjelmistorobotiikan¹ demo tuotannon läpimenoaikojen seurannan nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Data-analytiikkaa tietokoneen ja älypuhelimen näytöllä.

Yrityksen käytössä oleva järjestelmä keräsi datan, jossa jokainen vaihe tuotantolinjalla sai aikaleiman. Sisäisesti yrityksen piti vielä tarkentaa ohjeistusta työvaiheen kuittaamisessa, jotta data olisi validia ohjelmistorobotin näkökulmasta. Päätarve oli datan analysoinnissa, koska data tuli Exceliin pitkänä listana sisältäen tekstiä, numeroita ja aikakoodeja.

Kuvaannollinen esimerkki datasta:

 • kappale 1 vaihe 1 ajassa 9:30
 • kappale 2 vaihe 1 ajassa 9:31
 • kappale 3 vaihe 1 ajassa 9:32
 • kappale 1 vaihe 2 ajassa 9:33
 • kappale 2 vaihe 2 ajassa 9:34
 • kappale 3 vaihe 2 ajassa 9:35
 • kappale 1 vaihe 3 ajassa 9:37
 • kappale 2 vaihe 3 ajassa 9:38
 • kappale 3 vaihe 3 ajassa 9:39
 • tuote valmis ajassa 9:39.

Kuukauden aikana vastaavaa dataa kertyi niin paljon, että tuotantolinjan toiminnan analysoiminen ilman ohjelmistorobottia olisi ollut kohtuuton tehtävä. Analyysi haluttiin saada tuotettua automaattisesti luotettavaan muotoon ja siirrettyä yrityksen raportointijärjestelmään.

Data-analytiikan avulla haluttiin löytää vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • kuinka paljon kappaleen koko vaikuttaa läpimenoaikaan?
 • kuinka paljon kappaleen tyyppi vaikuttaa läpimenoaikaan?
 • mitkä ovat läpimenon pullonkaulat ja niiden vaikutukset?

Demo

Ohjelmistorobotin käyttöön kehitettiin yksinkertainen käyttöliittymä, johon käyttäjä pystyi tuomaan tuotannonohjausjärjestelmästä tiedoston ja määrittelemään minkä tuotteen tietoja datasta halutaan. Ohjelmistorobotti tulosti halutut tiedot Excel -muotoon.

Yhteenveto

Ohjelmistorobotin demo onnistui ja hankkeeseen osallistuneille yrityksille voitiin sen avulla osoittaa, että suurestakin tietomäärästä on helppoa seuloa oleellinen tieto esiin. Ohjelmistorobotti toteutti datan käsittelyn joissakin sekunneissa, kun ihmiseltä sen työstämiseen olisi kulunut useita tunteja.

Ohjelmistorobotiikassa käytetään erilaisia tietojärjestelmiä samoin kuin normaali käyttäjä (ihminen) tekisi. Sen avulla pystytään automatisoimaan erilaisia tietotyön työnkulkuja (prosesseja). Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi syöttää tietoja ERP -järjestelmään, hakea tietoja tietojärjestelmästä, muodostaa raportteja tai yhdistellä tietoa eri tietojärjestelmien välillä kuten ihminenkin tietojärjestelmän käyttäjänä tekisi. Ohjelmistorobotti ei vaadi tietojärjestelmältä erillisiä ohjelmointirajapintoja (API) vaan käyttää järjestelmiä normaalin käyttöliittymän kautta. (Wikipedia)

Jaa artikkeli

Ratkaistaan

Lue myös