Tunneälyn hyödyntäminen muutosten omaksumisessa

Oletko koskaan reagoinut organisaatiomuutokseen pyörittelemällä silmiäsi ja sanomalla hiljaa itsellesi: ”Taas se alkaa”? Tai sanomalla muille: ”Emmekö ole kokeilleet tätä ennenkin?”?

Elämme jatkuvasti muutoksen keskellä, olipa kyseessä sitten työelämä, ihmissuhteet tai yksinkertaisesti uusien taitojen opettelu. Tunneäly (EQ) on taito, joka voi auttaa meitä sopeutumaan muutokseen. Tunneäly on kyky tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia tunteita sekä tunnistaa, ymmärtää ja vaikuttaa muiden tunteisiin. Se ei ole vain tunteiden tiedostamista vaan myös sitä, miten voimme hallita ja kanavoida tunteita positiivisella tavalla.

Kun kohtaamme muutoksia, ensireaktiomme voi olla pelko, epävarmuus tai jopa kieltäminen. Tunneälyn avulla tunnistamme nämä tunteet ja ymmärrämme, mistä ne oikein johtuvat. Ymmärrys omista tunteistamme, antaa meille mahdollisuuden työskennellä tunteidemme kanssa, eikä niitä vastaan.

Ensimmäinen askel muutoksen omaksumisessa on omien tunteidemme ymmärtäminen. Miksi reagoimme tietyllä tavalla? Ovatko aiemmat kokemuksemme taustalla tai vain ennakkokäsityksiä ja uskomuksia? Kun tunnistamme tunteemme, voimme myös käsitellä niitä.

Kun tiedämme, mitä tunnemme, voimme valita, miten reagoimme. Sen sijaan, että antaisimme pelon tai epävarmuuden hallita meitä, voimme pysähtyä ja reagoida tilanteeseen harkitusti.

Muutoksen omaksuminen vaatii usein ylimääräistä työtä ja ponnistelua. Tunneäly voi myös auttaa sisäisen motivaation löytämisessä sekä keskittyä muutoksen myönteisiin puoliin. Muutokset organisaatioissa eivät vaikuta vain meihin itsemme. Tunneälyn ja empatian avulla voimme myös ymmärtää ja tukea heitä.

Kun ymmärrämme sekä omia että muiden tunteita, voimme kommunikoida tehokkaammin, rakentaa vahvempia suhteita ja työskennellä yhdessä muutoksen läpi. Muutos on aina myös mahdollisuus, joka aiheuttaa organisaatiossa kasvua ja kehitystä, sekä työntekijöissä että koko yhteisössä. Jokainen meistä tarvitsee myös työkaluja muutosten työstämiseen.

Muutokset työssä, työyhteisössä tai organisaatiossa voivat olla myös emotionaalisesti kuluttavia ja herättää hämmennystä sekä inhimillisiä tunteita kuten, pelkoa, ahdistusta, turhautumista ja avuttomuutta. Asiantuntijat ovat jopa todenneet, että työpaikan muutosten läpikäyminen voi muistuttaa ihmisiä, jotka kärsivät surusta läheisensä menettämisen vuoksi. (Wiens & Rowell 2018) Koska muutos voi olla fyysisesti ja emotionaalisesti kuluttavaa, se voi näyttäytyä voimakkaana muutosvastarintana tai pahimmassa tapauksessa jopa johtaa työuupumukseen.

Kukaan ei lähtökohtaisesti halua olla muutoksen esteenä ja vastustaa kaikkia uusia aloitteita tai pyrkimyksiä, koska tiedämme, että se jarruttaa työntekijöiden tai organisaation kehittymistä. Oman muutoskyvykkyyden parantaminen voikin osoittautua kriittiseksi tunneälyn taidoksi. Omaa muutoskyvykkyyttä voi kehittää jatkuvasti.

Tee tietoinen päätös paitsi hyväksyä muutos, mutta myös edistää sitä positiivisessa hengessä.

Seuraavan kerran, kun tiimissäsi tai organisaatiossasi tapahtuu muutoksia, harkitse, voisitko suhtautua muutokseen myönteisemmin muutosvastarinnan sijaan?

Tunnista vastuksesi juurisyyt

Vastustuksen taustalla olevien syiden ymmärtäminen edellyttää itsetuntemusta. Jos esimerkiksi vastustat muutosta, koska pelkäät, että muutos saa sinut näyttämään epäpätevältä, voit laatia oppimissuunnitelman uusista taidoista, joita tarvitset menestyäksesi. Tai jos olet huolissasi siitä, että muutos häiritsee autonomiaasi, voit kysyä muutosta johtavilta henkilöiltä, miten voisit osallistua prosessiin. Vaikka et pitäisikään siitä, mihin suuntaan organisaatio on menossa, osallistuminen toteutukseen voi auttaa sinua saamaan takaisin hallinnan tunteen ja vähentää vastustamishaluasi.

Tarkastele tunteitasi

Tunnereaktiomme muutokseen heijastavat usein tulkintojamme – tai ”tarinoitamme” – joiden uskottelemme olevan totta. Todellisuudessa tarinamme ovat usein alitajuisia ja vastaavat harvoin todellisuutta. Kysy itseltäsi: Mikä on tähän muutokseen liittyvä ensisijainen tunteeni? Onko se pelkoa, vihaa, turhautumista? Kun tunnistat tunteen, kysy, mistä siinä on kyse ja onko se totta? Tämäntyyppinen kysyminen auttaa valaisemaan tarinoita, jotka ohjaavat tunteitamme ja vaikuttavat käsityksiimme.

Hyväksy oma, uusi roolisi

Aina ei ole helppoa tunnustaa omaa osuuttaan kielteisen tilanteen luomisessa. Omaa toimintaansa arvioiva työntekijä pohtii, miten hänen asenteensa ja käyttäytymisensä vaikuttavat hänen kokemukseensa muutoksesta. Sanotaan esimerkiksi, että olet huomannut itsesi jännittyvän yhä enemmän ja välittömämmin joka kerta, kun kuulet uudesta muutoksesta. Mikä tahansa negatiivisuus tai pessimismi vaikuttaa käyttäytymiseesi, suorituksiisi ja hyvinvointiisi. Pohtimalla, miten alkuperäinen reaktiosi edistää negatiivista tapahtumaketjua, on helpompi muuttaa asennettasi avoimemmaksi uusien näkökulmien tarkastelemiselle, mikä lopulta muuttaa tapaa, jolla reagoit kaikkeen.

Suhtaudu asiaan positiivisemmin

Positiivinen asenne voi avata silmämme uusille mahdollisuuksille ja olla vastaanottavaisempi muutoksille. Muutaman yksinkertaisen kysymyksen esittäminen auttaa sinua ajattelemaan optimistisemmin. Kysy ensin itseltäsi, mitä mahdollisuuksia tämä muutos tarjoaaMiten nämä mahdollisuudet auttavat minua ja muita?

Organisaation ja sen työntekijöiden kyky sopeutua nopeasti ja helposti muutoksiin on usein kilpailuetu. Seuraavan kerran, kun huomaat vastustavasi muutoksia työssäsi, käy yllä olevat kohdat läpi mielessäsi ja pohdi, voisitko suhtautua muutokseen toisella tavalla.

Kirjoittaja

Petra Sippola, KTT, johtamisen lehtori Palveluliiketoiminnan YAMK-tutkinnosta

Lähteet

Wiens, K. & Rowell, D. 2018. How to Embrace Change Using Emotional Intelligence. Harward Business Review. How to Embrace Change Using Emotional Intelligence (hbr.org)

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös