Wordpress Tuki

Johtajuus hyvinvoinnin ytimessä

Johtaminen on vaativa tehtävä, ja siinä tarvitaan monia taitoja ja ominaisuuksia. Toimintaympäristö, jossa eletään, on entistä nopeammin muuttuva, yllätyksellinen ja jopa hämmentävä. Tämä asettaa omat vaatimuksensa johtamiselle. Kaikkien, myös johtajien, hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeää hahmottaa ympäröivää maailmaa ja omaa elämää osana sitä. Ympäröimän maailman hahmottaminen mahdollistuu vasta sitten, kun on saanut ensin oman päänsisäisen maailmansa

Mielen hyvinvoinnin johtaminen

Etusivu / Mielen hyvinvoinnin johtaminen 17.5.2023 “A smooth sea never made a skilled sailor” Työhyvinvointi heikkenee – aallot kasvavat Työhyvinvoinnin heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä, todetaan Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksessa (2023). Työuupumusoireilu on lisääntynyt erityisesti alemman koulutustason työntekijöillä sekä iältään nuoremmilla työntekijöillä. Tutkimustiedon mukaan työuupumus tai kohonnut työuupumisriksi koskee jo joka neljättä alle 36-vuotiasta (Kuokkanen 2023). Ikääntyvä

Mentorointi tarjoaa esihenkilölle mahdollisuuden itsetuntemuksen lisäämiseen

Etusivu / Mentorointi tarjoaa esihenkilölle mahdollisuuden itsetuntemuksen lisäämiseen 2.5.2023 Esihenkilötyö on nykyään vaativaa ja monitahoista ja esihenkilöiden on hallittava monia eri tekijöitä menestyäkseen. Yhä monimutkaisemmat työtehtävät, kansainvälinen liiketoiminta, teknologian nopea kehitys, muuttuva työympäristö, erilaiset työn tekemisen tavat sekä uusien työelämäsukupolvien odotukset ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat muuttaneet esihenkilön työtä. Useat viimeaikaiset selvitykset ovatkin osoittaneet esihenkilöiden

Esihenkilö johtaa muutosta luottamuksen avulla

Etusivu / Esihenkilö johtaa muutosta luottamuksen avulla 1.2.2023 Työelämän murroksessa digitalisaatio, hajautetut työyhteisöt, hybridityöskentely ja jatkuvat muutokset ovat jo arkipäivää. Muutos on avaintermi keskusteltaessa työelämästä. Esihenkilöt ovat yhä haastavimpien vaateiden edessä. Miten he kykenevät tukemaan työntekijöidensä työn hallinnan tunnetta, työn merkityksellisyyden kokemista, tavoitteiden saavuttamista sekä heidän työhyvinvointiaan koko ajan kasvavassa työkuormituksessa? Luottamuksen rakentaminen Luottamuksen rakentaminen

Työelämän muutoksista selviydytään erilaisin keinoin

Etusivu / Työelämän muutoksista selviydytään erilaisin keinoin 12.1.2023 Työelämämuutosten takaa on havaittavissa monia trendeiksi luokiteltavia asioita, kuten digitalisaatio, globalisaatio, ikääntyvä väestö ja työvoivoiman heikentynyt saatavuus, ilmastokriisi sekä ihmisten muuttuneet arvot. Se, miten työelämän muutoksiin suhtautuu ja niiden kanssa pärjää, määräytyy ainakin osittain siitä, mitä sukupolvea työntekijä edustaa. Eri työelämäsukupolvia edustavien työntekijöiden ajattelu- ja toimintatavat muutostilanteissa

Tulevaisuuden johtaja johtaa tunteita

Etusivu / Tulevaisuuden johtaja johtaa tunteita 9.12.2022 Tunneosaaminen on nostettu erilaisissa listauksissa yhdeksi johtajan tärkeimmäksi tulevaisuuden työelämätaidoksi. Tarve inhimillisemmälle ja aidommalle työelämälle on todellinen, sillä digitalisaatio muokkaa työelämää yhä enemmän, ja kehitykselle ei näy loppua. Johtajalla tulee olla kyky ihmisläheiseen ongelmanratkaisuun, taitavaan vuorovaikutukseen ja ihmissuhteiden rakentamiseen.  Tunneosaaminen on työelämässä kuitenkin suhteellisen uusi ilmiö, ja aiheeseen liittyvät

Esihenkilön on hyvä oppia tunnistamaan ihmisten erilaisuutta

Etusivu / Esihenkilön on hyvä oppia tunnistamaan ihmisten erilaisuutta 14.11.2022 Työyhteisöissä on aina erilaisia persoonallisuuksia. Tämä on hyvä asia ja tuo monia mahdollisuuksia, mutta samalla myös haastaa vuorovaikutuksessa ja johtamisessa. Muuttunut työelämä edellyttää yhä asiantuntijamaisempaa, verkostoituneempaa ja tiimityöskentelyyn perustuvampaa työotetta, joka vastaavasti asettaa yhä enemmän odotuksia työntekijän joustavuudelle, yhteistyökyvylle ja vuorovaikutustaidoille. Johtamisen näkökulmasta muuttuneessa työelämässä