Onko tuloksesi tietoisten päätösten lopputulos?

24.1.2024Heli KaipioUutiset

Jos kysyisin sinulta, mitkä viisi tärkeintä mittaria ovat menestyksesi salaisuus, kuinka kauan sinulta kestäisi vastata? Olen saanut työskennellä useiden johtajien kanssa ja väitän, että parhaat heistä vastaavat viiveettä. Jos tunnet liiketoimintasi, tunnet sen kriittiset muuttujat. Havaitset silloin nopeasti myös poikkeamat, jotka vaativat toimenpiteitä tai jos data on epäluotettavaa eikä ansaitse huomiotasi. Jos haluat olla tehokas, seuraat luettelemiasi mittareita säännöllisesti ja hoidat seuraamisen vaivattomaksi. Yrityksen laajentuessa voit laajentaa seuraamista niin, että useammalla on viisi seurattavaa mittaria, jolloin johtamisesi syvenee ilman oman taakkasi kasvamista.

Erilaisia diagrammeja paperilla.

Miksi sinun pitäisi osata vastata minulle esittämääni kysymykseen? Jotta liiketoimintasi kannattaisi ja olisi tuottavaa. Osakeyhtiölain (642/2006) 5§:n mukaan osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeen omistajille. Tuloksen tekeminen sopineekin hyvin lähes jokaisen yrittäjän tavoitteeksi. Vähintään yrittäjän tulisi pystyä maksamaan itselleen tyydyttävää palkkaa. Oikeita asioita seuraamalla pääset näihin tavoitteisiin helpommin. Jos vielä suunnittelet seurannan hyvin, voit käyttää aikasi liiketoiminnan pyörittämiseen tunnuslukujen etsimisen tai tuottamisen sijaan.

Miten tähän sitten päästään? Kaikki lähtee strategiasta, missiosta ja visiosta. Jos tiedät, kuka olet ja minne olet matkalla, sinun on helppo määrittää se, miten onnistumistasi voit mitata. Jos esimerkiksi haluat olla markkinajohtaja, olet luultavasti kiinnostunut ainakin markkinaosuudestasi ja liikevaihdostasi ja myymiesi tuotteiden kappale määristä. Jos haluat olla alasi laadukkain, mittaat tuotteesi laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Jos haluat kasvaa, mittaat liikevaihdon kasvuprosenttia ja niin edelleen.

Liiketoiminnastasi laadusta riippumatta, dataa sinulla todennäköisesti jo on ja paljon.

Digitalisaation myötä järjestelmiimme tallentuu yhtä, jos toistakin tietoa. Tieto ei kuitenkaan tarpeeksi usein jalostu viisaiksi päätöksiksi. Kun tietoa on liikaa, on vaikea keskittyä olennaiseen. Järjestelmäkehittäjät ovat innostuneet luomaan kukin omia yleispäteviä pohjiaan, joissa hienot kuvaajat vyöryvät verkkokalvollesi.

VINKKI 1: poimi niistä 1 tai 2 tavoitteillesi tärkeintä asiaa kustakin lähteestä säännölliseen seurantaa. Katso muita harvemmin.

Dataa on paljon, mutta se on monesti niin sanottua raakadataa. Datan jalostaminen tiedoksi ja sitä kautta päätöksiksi, voi vaatia paljon käsittelyä. Eli sinulla saattaa olla kaipaamasi tieto jo olemassa. Se kaipaa vain vähän jalostamista.

VINKKI 2: mieti, mikä on tärkeintä tietoa itse liiketoiminnastasi ja etsi keino suodattaa se järjestelmistäsi. Excel, Power BI ja tänä päivänä jopa ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat hyvinkin helposti saavutettavissa. Kertainvestointi konsultin tuntiveloituksen tai oman työsi muodossa voivat palkita pitkään. Tämä voi kuulostaa haastavalta, mutta me BIC:ssä autamme sinua näkemään, ettei se sitä ole.

Kun ymmärrät liiketoimintaasi, ymmärrät kirjanpitoa. Tämä on oma suomennokseni Peter Harrisin johdon laskentatoimea käsittelevästä kirjasta. Se on tärkeä lause. Kirjanpitoa pidetään vaikeasti ymmärrettävänä ja haastavana. Kuitenkin jokainen numero on seurausta tekemästäsi liiketoimintatapahtumasta. Liikevaihto on myymiesi tuotteiden summa ja kulut taas liiketoimintasi pyörittämiseen tekemiesi hankintojen. Joka tapahtumasta tulee kirjaus tuloslaskelmalle ja taseeseen. Jos teet investointeja, saat rivin taseeseesi, mutta samalla teet kuluja tuloslaskelmaasi määräaikaiseksi ajanjaksoksi. Kulu pyörii, tuli myyntiä tai ei. Budjetointi ja pitkäaikainen estimointi auttavat sinua näkemään paljonko sinun on saatava myyntiä näiden kulujen kattamiseksi.

VINKKI 3: Sinä tunnet liiketoimintasi, ei kirjanpitäjäsi. Älä ulkoista kirjanpitäjälle päätöksiä, jotka vaativat liiketoiminnan tuntemista ja ratkaisevat menestyksesi jopa useiksi vuosiksi.

Työurallani olen ihmetellyt usein sitä, että yritykset pyrkivät palkkaamaan työntekijöitä vain kilpailijoilta tai muuten oman alansa kokemuksella. Yrityssalaisuudet eivät ole enää yrityssalaisuuksia vaan työntekijöiden mukana tietoa kulkee yrityksestä toiseen. Joskus edestakaisin kuin tennispallot. Tekemällä samoja asioita kuin kilpailija, luultavasti päädymme samoihin lopputuloksiin ja ratkaisuihin kuin kilpailija. Jos haluat saada aikaan muutosta, sinun on tehtävä jotain toisin.

VINKKI 4: Palkkaa henkilö, joka osaa sen taidon, joka yritykseltäsi puuttuu. Liiketoiminnan osaat opettaa hänelle itse. Uskalla myös käyttää benchmarkkaukseen yrityksiä alasi ulkopuolelta. Opi oman alansa edelläkävijöiltä.

VINKKI 5: Uskalla muuttaa seurantakohdettasi eli indikaattoriasi, kun tavoitteesi on saavutettu! Seuraavaa indikaattoria tulee harkita, kun tavoite on saavutettu, tai mielellään jo ennen. Yrityksen on uudistuttava ja kehityttävä pysyäkseen kannattavana ja kasvavana. Jos et kehitä ja muuta mitään, on liikevaihtosi luultavasti vuosi vuodelta pienempi. Maailma kehittyy. Meidän ja yritysten on pysyttävä tässä mukana. Yhdessä pystymme siihen!

Tiedolla johtamisen edelläkävijä -hanke, on saanut EAKR-rahoitusta, jotta Satakuntalaiset yritykset voisivat löytää heille sopivia tiedolla johtamisen keinoja ja siten menestyä yhä paremmin. Yritykset voivat lähteä mukaan vastaamalla kyselyyn ja toivomalla itselleen tarpeellista koulutusta. Sen jälkeen he voivat halutessaan osallistua näihin koulutuksiin. Lopulta innokkaimmista osa pääsee pilotinomaisesti luomaan itselleen oman datastrategian ja tiedolla johtamisen käytännön. Kaikki saavat lopulta ottaa oppia muutaman esimerkin onnistumistarinoista.

Onko nyt sinun aikasi muuttaa yrityksesi suunta? Ota yhteyttä: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14946/lomake.html

Heli Kaipio

Viittaukset:
Finlex/ Osakeyhtiölaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624. Viitattu 11.1.2024
Harris, Peter. Profit planning: for hospitality and tourism. 2013. Goodfellow Publishers.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös