Digiakatemia 2.0

Digitalisaatio muuttaa kuntien toimintaa kaikilla sektoreilla, ja tulevaisuuden kehityshaasteet liittyvät läheisesti digitalisaatioon. Kunnat tarvitsevat osaajia, jotka ymmärtävät teknologiaa, strategisia tavoitteita ja käytännön prosesseja, ja pystyvät arvioimaan digitalisaation potentiaalia eri näkökulmista.

Digiakatemia 2.0 vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla kaupungin henkilöstöstä digitalisaation asiantuntijoita, jotka edistävät digitalisaation käyttöönottoa ja toteuttavat digitalisaatiohankkeita. Koulutuksen tavoitteena on kehittää henkilöstön kykyä ymmärtää ja kehittää organisaation prosesseja sekä tukea strategian toteutusta. Hanke tukee digistrategian omaavia kuntia lisäosaamisella ja auttaa laatimaan digistrategioita niille, joilla sitä ei vielä ole, tuoden konkreettisia kehitysaihioita. Lopputuloksena on, että mukana olevissa kunnissa syntyy konkreettisen kehittämistyön kautta osoitettua digitalisaation osaamista.

Digiakatemia 2.0 koulutus antaa hyvät lähtövalmiudet suunnitella, ohjata, toteuttaa ja mitata organisaation digitalisaation edistymistä ja siihen kuuluvia digiprojekteja. Luoda kunnille digistrategiaa tai toteuttaa jo luotua digistrategiaa. Tätä tukee osaamisen kasvattaminen, joka mahdollistaa koulutuksen jälkeen tunnistaa digitalisaatiokohteiden kandidaatteja ja arvioida niitä digitalisaatiopotentiaalin näkökulmasta.

Digitaitava kunta on hyvinvoiva kunta. - Sirpa Paatero 2022

Kesto

1.8.2022 – 31.10.2024

Valtionvarainministeriö

250 000 €

Projektin tavoitteet

Digiakatemian tavoitteena on tukea organisaation käytännön prosesseja ymmärtävää henkilöstöä ja antaa heille työvälineitä ja rohkeutta digitalisaation läpiviemiseen. Käytännön prosesseilla tarkoitetaan esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja koskien tilauksesta ostolaskuun, myyntilaskuprosessia kokonaisuutena, rakennusluvan hakemista ja sen päätöksentekoa. Digiakatemiassa koulutettavista osaajista ei kouluteta tietotekniikan ammattilaisia, vaan ennemminkin organisaation sisäisiä muutosjohtajia, jotka toteuttavat organisaation johdon strategisia linjauksia ja tukevat mm. tietohallinnon toimintaa.

  • Koulutetaan kuntien ja kaupunkien henkilöstöstä digitalisaation osaajia, jotka pystyvät viemään läpi erilaisia digitalisaatiohankkeita omassa organisaatiossaan.
  • Tuetaan digitalisaation käytännön toteutusta kaupungeissa ja kunnissa.
  • Tuetaan henkilöstöä antamalla työvälineitä ja rohkeutta digitalisaation läpiviemiseen.
  • Koulutettavista tulee organisaation sisäisiä muutosjohtajia, ei tietotekniikan ammattilaisia.

Yhteystiedot:

Hanna Kiviranta
Lehtori, tiedolla johtaminen (YAMK)
hanna.kiviranta@samk.fi

Käytännön toimet

  • Digiakatemiassa osallistujille koulutetaan perusteituja mm. johtamisen, digitalisaation, tiedolla johtamisen ja robotiikan osa-alueilta. Näitä tietoja yhdistetään ja sovelletaan omassa organisaatiossa toteutettavassa kehittämistehtävässä, jonka toteutusta kouluttajat tukevat.

Kehittämisprojektit 2024

Kehittämisprojektit 2023

Partnerit

Valtionvarainministeriön logo.
SAMK logo.