Data-analytiikka ja sen visualisointi

17.11.2021Mikko Pakkasela ja Heini Porri-HenttinenUutiset

Digitalisoitunut maailma tuottaa valtavia määriä dataa mm. erilaisissa mittauspisteissä, tuotantolaitteissa, ohjaus- ja tietojärjestelmissä sekä rekistereissä. Monesti tämä data jää kuitenkin kokonaan ilman analysointia, vaikka se saattaisikin sisältää valtavan hyödyntämispotentiaalin. Päällimmäisinä haasteina ovat osaamisen, työkalujen ja ajan puute. Uudet visualisointityökalut - kuten Power BI, Qlik ja Tableau - ovat tuoneet merkittävää helpotusta tähän ongelmaan.

Kuva datasta taulukossa ja pylväsdiagrammissa.
Datan visualisoinnin kehitys.

Datan visualisoinnin tarve

Eri lähteistä tulevat, jatkuvasti kasvavat datamäärät monimutkaistavat datan tulkintaa. Sirpaleinen data pitää pystyä yhdistämään luotettavasti ja tuoda niiden ihmisten saataville, jotka sitä tarvitsevat. Perinteisillä taulukkotyökaluilla on mahdollista tehdä yksinkertaista datan visualisointia. Näillä työkaluilla suuren ja eri lähteistä tulevan datan visualisointi on kuitenkin monimutkaista ja vaatii käsityötä. Tämä on työläs prosessi, joka altistaa virheille sekä tekee käytöstä haasteellista.

Kehittyneet visualisoinnin työkalut on suunniteltu niin, että tieto on helposti sisäistettävissä ja ymmärrettävässä muodossa. Mittareiden ja reaaliaikaisten suodatusten avulla monestakin eri datalähteestä tuotu tieto pystytään yhdistämään niin, että muutaman minuutin tarkastelun jälkeen siitä saadaan ymmärrys. Kaiken lisäksi visualisoitua dataa voidaan päivittää, jolloin se on aina ajan tasaista.

Visualisoinnin hyödyt

Raporttien jalostaminen ja räätälöinti tarpeiden mukaisiksi vahvistavat tiedon omaksumista: tieto tuodaan niiden ihmisten saataville, jotka sitä tarvitsevat ja juuri siinä muodossa, josta on heille eniten hyötyä.

Huolella tehdyn visuaalisen raportin hyödyt ovatkin merkittäviä:

  • pureutuminen heti oleelliseen
  • tieto on esillä juuri sille kaikkein informatiivisimmassa muodossa
  • tiedon reaaliaikainen suodatus, porautuminen ja pilkkominen
  • poikkeamien havaitseminen
  • ennusteiden tekeminen historiadatan perusteella

Datan jalostaminen ja sen ymmärtäminen on olennainen osa päätöksentekoa kaikilla aloilla, niin yritysmaailmassa kuin myös sen ulkopuolella. Mitä nopeammin toiminnan muutoksiin tai vääristymiin pystytään reagoimaan, sitä suurempi on sen tuoma hyöty ja tässä datan visualisointi on merkittävänä mahdollistajana. Tiedolla johtamisen merkitys kasvaa jatkuvasti.

Datan julkaisu

Visualisoitua dataa voidaan julkaista joko sisäisesti, kohdennetusti tai julkisesti. Avoimuudesta on tullut uusi standardi ja siksi yritykset, yhteisöt ja julkishallinto myös julkaisevat yhä enemmän avointa dataa joko ladattavina tietopaketteina tai valmiiksi visualisoituina interaktiivisina raportteina. Se tuo aivan uutta luottamusta sidosryhmien välille ja mahdollistaa tasapuolisen tiedonsaannin. Dataa on myös saatavissa keskitetysti (www.avoindata.fi).

Data-analytiikan ja visualisoinnin opetus

SAMK:ssa data-analytiikka on ollut jo pitkään osa tekniikan alan tutkinto-opetusta. Uusimmat panostukset visualisoinnin kehittämiseen laajentavat sitä liiketalouden opetukseen ja myös yritysyhteistyöhön. Kokonaisuutena data-analytiikalla ja datan visualisoinnilla on vahva kytkös juuri perustettuun Tiedolla johtamisen keskukseen.

Esimerkit

Mainioita esimerkkejä avoimen datan visuaalisesta hyödyntämisestä löytyy alla olevista linkeistä, joissa Porin kaupunki tarjoaa nähtäväksi ostolaskut ja Suomen Pankki suomalaisten lainojen ja talletusten reaaliaikaisen datan:

Jaa artikkeli

Lue myös