VauhtiData-toteutushanke

VauhtiData-toteutushankkeessa ratkaistaan valmistavan teollisuuden datan hyödyntämisen haasteita data-analytiikan ja visualisoinnin keinoin. Taustalla tässä on valmisteluhankkeessa muodostettu käsitys yritysten data-analytiikan hyödyntämisen tarpeista, haasteista ja pullonkauloista.

Kesto

1.10.2023 – 30.9.2025

Kokonaisbudjetti

231 328 €

Euroopan aluekehitysrahasto

185 062 €

SAMK

46 266 €

Projektin tavoitteet

Hanke toteutetaan yhteistyössä JAMKin, SeAMKin ja SAMKin kanssa ja mukana on seitsemän valmistavan teollisuuden yritystä, jotka tarjoavat omaa dataansa hyödyntämismenetelmien kehittämiseksi ja testaamiseksi. Tavoitteena on sekä kehittää osapuolien omaa osaamista että luoda sellaisia prosesseja ja tekniikoita, joita voidaan hyödyntää myös muissa alueiden valmistavan teollisuuden yrityksissä datan hyödyntämisessä

  • Pimeän tiedon hyödyntämiseen data-analyysin avulla on löydetty ja pilotoitu uusia toimintamalleja, joilla on mahdollista tukea yritysten vihreää siirtymää dataan perustuvin uusin tuottein ja palveluin.
  • Data-analyysimenetelmäosaaminen ja tietämys data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista on lisääntynyt valmistavan teollisuuden yrityksissä ja muissa organisaatioissa.
  • Korkeakoulujen data-analytiikkaosaaminen ja kyvykkyys ovat kehittyneet tukemaan yhteistyön avulla omien toimialueidensa strategioita tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä lisä-, täydennys- ja tutkintokoulutusta.
  • Kehittyneet kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot tukevat digitalisaatiota ja sen käyttöönottoa edistävän TKI-toiminnan toteuttamista varmistaen sen vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhteystiedot:

Mikko Pakkasela
Tutkimuspäällikkö
mikko.pakkasela@samk.fi

Käytännön toimet

  • Dataymmärryksen lisääntyessä hankkeen aikana syntyy tarpeita myös uusille pilotcaseille, jotka toimivat hankkeessa tehtävän kehittämistyön sisällöllisenä raaka-aineena, sillä niiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja data-analytiikan hyödyntämiseen, visualisointiin ja demonstrointiin.
  • Hankkeessa levitetään toimenpiteiden tuloksena kertynyttä tietoa data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista alueella toimiville yrityksille ja muille organisaatioille sekä lisätään data-analytiikkaan ja tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä ja verkottumista korkeakoulujen kesken.

Hankkeen tuottamat julkaisut

Partnerit

Euroopan Unionin osarahoittama logo.
SAMK logo.
JAMK logo.
Seamk Logo