Olisiko prosessi robotisoitavissa?

Pohditko yrityksesi jonkin prosessin robotisointipotentiaalia? Nyt voit kokeilla sitä käytännössä! Arvioinnin taustalla on Ohjelmistorobotiikka käyttöön -hankkeessa luotu itsearviointityökalu, jossa potentiaali määritellään robotisoinnin eri osa-alueisiin liittyviin kysymyksiin annettujen monivalintavastausten pohjalta. Vastauksista luodaan potentiaalimittarit, joiden osa-alueet ovat:

  • tekninen toteutettavuus
  • taloudellinen potentiaali
  • asiakastyytyväisyys
  • työtyytyväisyys ja motivaatio.

Tee testi tässä järjestyksessä:

  1. Katso ohjelmistorobotiikkaan johdatteleva video osoitteesta https://www.tiedollajohtaminen.fi/ohjelmistorobotiikka-kayttoon/.
  2. Mieti yrityksestäsi videon esittämään malliin sopivia prosesseja ja valitse niistä sopivin. Käy valitsemasi prosessin vaiheet, vaikutukset ja osapuolet huolellisesti läpi, jotta saat siitä realistisen kokonaiskuvan.
  3. Selvitä prosessin toistomäärät sekä vaiheiden ajalliset kestot.
  4. Siirry kyselyyn alla olevan linkin kautta, vastaa kaikkiin kysymyksiin ja lähetä lopuksi vastaukset. Teemme vastausten pohjalta raportin ja lähetämme sen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteystiedot

Mikko Pakkasela
tutkimuspäällikkö
mikko.pakkasela@samk.fi