Ohjelmistorobotiikka käyttöön

Tämän hankkeen tavoitteena on pureutua haasteisiin, jotka liittyvät ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) käyttökohteiden tunnistamiseen ja käyttökohteiden taloudelliseen ja toiminnalliseen arviointiin. Hankkeessa tullaan selvittämään sekä ohjelmistorobotiikan teknisiä mahdollisuuksia että luomaan yrityksille toimintamalli, jonka avulla voidaan arvioida automaatioratkaisujen talousvaikutuksia ja helpotetaan ohjelmistorobotiikan ratkaisujen käyttöönottoa yrityksissä. Ohjelmistorobotiikka teknologiana sisältää valtavan potentiaalin, mutta on tutkimusaiheena niin uusi, että kattavat tutkimustulokset ovat vielä vähissä.

Kesto

1.4.2021 – 30.6.2022

Kokonaisbudjetti

80 994€

Satakuntaliitto

64 794€

SAMK

16 200€

Projektin tavoitteet

  • Lisätä Satakunnan alueen PK-yritysten tietoisuutta ohjelmistorobotiikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista
  • Tunnistaa ja arvioida ohjelmistorobotiikan avulla automatisoitavia potentiaalisia yritysprosesseja
  • Parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja osaamista digitalisaation saralla ja kannustaa yrityksiä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon

Yhteystiedot:

Mikko Pakkasela
Projektipäällikkö
mikko.pakkasela@samk.fi

Käytännön toimet

  • Luoda avustava materiaali käyttökohteiden tunnistamisen ja potentiaalin arvioinnin tueksi sekä prosessimallin rakentamiseksi
  • Rakentaa malli erilaisten automaatiokohteiden testaamiseksi ja kehittämiseksi
  • Tuoda Satakuntalaisia yrityksiä ja palveluntarjoajia yhteen Ohjelmistorobotiikka-tapahtumaan ja siten edesauttaa ja nopeuttaa digitalisaation kehitystä ja ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa

Partnerit

Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta.
SAMK logo.
Satakuntaliiton logo.